Samarbeidspartnere

SAMARBEIDSPARTNERE

Salten havbrukspark samarbeider med havbruksaktørene i regionen om utviklingen av næringsparken. Les mer om dem her.

Vil du delta i utviklingen av fremtidens havbruksnæring?

Salten havbrukspark skal være en tilrettelegger for nye etableringer, samt bidra til utvikling hos eksisterende aktører innenfor havbruksnæringen.

 

 

Sjøfossen Næringsutvikling AS

Sjøfossen Næringsutvikling AS jobber med næringsutvikling for Gildeskål og Beiarn kommune. Les mer om Sjøfossen Næringsutvikling her

 

Nord universitet

Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte, fordelt på ni studiesteder. Studiested Bodø er lokalisert åtte mil nord for Salten Havbrukspark. Fakultet for biovitenskap og akvakultur, som er ett av universitetets fem fakulteter, har ledende utdanninger og internasjonal forskning innen havbruk. Fakultetet utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Les mer om Nord universitet her.

 

Gildeskål Forskningsstasjon AS

Gildeskål Forskningsstasjon AS (GIFAS) er norges største uavhengige forskningsstasjon for oppdrettsnæringen. Selskapet er kanskje mest kjent som leverandør av oppdragsforskning på vegne av aktører. Les mer om GIFAS her

 

Sundsfjord Smolt AS

Sundsfjord Smolt AS ble etablert i Sundsfjord i 2010, og var det selskapet som først ble etablert på næringsarealet i Sundsfjord. I 2014 leverte Sundsfjord Smolt AS over 11 millioner smolt, og er med det et av verdens aller største smoltanlegg.

 

KIGOK

KIGOK jobber med kompetanseutvikling langs kysten, med hovedvekt på havbruksnæringen. I tillegg har KIGOK opplæringskontor for fiskeri- og havbruk i regionen. Les mer om KIGOK her

 

Gildeskål Kommune

Salten Havbrukspark holder til i Gildeskål Kommune, mellom Bodø i Nord og Meløy i sør. Gildeskål Kommune er en viktig bidragsyter i utviklingen i Sundsfjord, hvor habruksparken er lokalisert. Les mer om Gildeskål Kommune her

 

Copyright Salten Havbrukspark AS © All Rights Reserved

Kontaktinformasjon Epost: johan@havbruksparken.no. Tlf: (+47) 957 32 132