Lokalitet

Salten Havbrukspark er lokalisert i Sundsfjord i Gildeskål kommune, midt i Norges største havbruksfylke, Nordland.

Avstanden til Bodø, fylkeshovedstaden i Nordland er under åtte mil fra havbruksparken. Bodø er et trafikalt knutepunkt i nord, med internasjonal flyplass, havn og jernbane. I umiddelbar nærhet til havbruksparken finnes hele produksjonslinjen på laks, fra smolt til slakteri. I tillegg har vi en videregående skole for akvakultur i Gildeskål, som utdanner fagarbeidere innenfor oppdrettsnæringen. Det er gode muligheter for å utnytte det store kompetansemiljøet som finnes på havbruk i regionen, fra Universitetet i Nordland, til Gildeskål forskningsstasjon som har hovedkontoret sitt i GIldeskål.

 

 

 

Siden oppstarten i 2012 har vi fått regulert et areal på 100 dekar til utvikling av havbruksparken. Dette arealet er nå tilgjengelig for utbygging. I tillegg kan vi tilby landets rimeligste strøm til våre bedrifter. Gjennom en langsiktig avtale med Salten Kraftsamband, som er lokalisert med en av sine kraftstasjoner like i nærheten, har vi også gode arealer å tilby kraftkrevende produksjonsanlegg i Sundsfjord.

Lokaliteten har rikelig tilgang på både ferskvann og saltvann, enten til produksjon eller som kjølevann dersom det er ønskes.

 

Høsten 2014 ble vårt nye administrasjonsbygg tatt i bruk. Her kan vi i dag tilby moderne kontorfasiliteter i kontorfellesskap med andre aktører innenfor havbruksnæringen.

I løpet av 2015/2016 vil vi ferdigstille neste byggetrinn. Vi bygger nå ut et FOU-anlegg på over 500 kvadratmeter som tas i bruk av våre samarbeidspartnere så snart det står ferdig. Samtidig jobber vi med å tilrettelegge grunnen for ytterligere utbygging.

 

Ta kontakt med oss om du ønsker å delta i denne spennende utviklingen . Fremtidens havbruksnæring bygges her!

 

 

 

Copyright Salten Havbrukspark AS © All Rights Reserved

Kontaktinformasjon Epost: johan@havbruksparken.no. Tlf: (+47) 957 32 132