Havbruksparken

LOKALISERING

Salten havbrukspark ligger midt i hjertet av oppdrettsnorge. Under 8 mil fra Bodø flyplass, i Sundsfjord i Gildeskål kommune bygger vi en stor næringspark for utvikling av havbruksnæringen.

Salten havbrukspark er en næringspark, etablert med bakgrunn i den store havbruksnæringen vi har rundt oss, både i Saltenregionen og i Nordland.

 

Som utviklingsaktør for havbruksnæringen tilbyr vi lokaler og mulighet for deltakelse på utbygging av tilrettelagte bygg for næringsaktører som vil etablere seg i Sundsfjorden.

Tanken bak Salten havbrukspark er å samle aktører innenfor havbruksnnæringen i en næringsklynge. Ved å samlokalisere bedrifter og aktiviteter mener vi at det ligger store muligheter for å bedriftene å utnytte et sitt potensial, langt utover det som er mulig på egen hånd.

 

Salten Havbrukspark ble etablert i 2012. Bak etableringen står aktører som ønsker å støtte opp om næringsutvikling innen havbrukssektoren. Bakgrunnen for etableringen i Sundsfjord er nærheten til et større kraftverk, med rikellig tilgang på strøm og vann. Starten på utviklingen av havbruksnæringen i Sundsfjord var etableringen av Sundsfjord Smolt AS, som startet opp sin produksjon på anlegget i Sundsfjord i 2009. Med en produksjonskapasitet på rundt 10 millioner smolt per år er det et av de største settefiskanleggene i verden.

Vi har nå også fått konsesjon på produksjon av makroalger. I løpet av 2016 venter vi at en av våre samarebidspartnere skal etablere seg i Salten Havbrukspark med produksjon av mikroalger som ingrediens i fôrproduksjon for oppdrettsnæringen.

 

 

Eiere:

Gildeskål kommune

Kontaktinformasjon:

Johan Johansen

Administrerende direktør

johan@havbruksparken.no

Tlf: (+47) 957 32 132

 

Copyright Salten Havbrukspark AS © All Rights Reserved

Kontaktinformasjon Epost: johan@havbruksparken.no. Tlf: (+47) 957 32 132