Forside

LOKALITET

 

Salten Havbrukspark er lokalisert i Sundsfjord i Gildeskål kommune, midt i Norges største havbruksfylke, Nordland.

 

Siden oppstarten i 2012 har vi fått regulert et areal på 100 dekar til utvikling av havbruksparken. Dette arealet er nå tilgjengelig for utbygging. Les mer..

PARTNERE

 

Salten havbrukspark skal være en tilrettelegger for nye etableringer, samt bidra til utvikling hos eksisterende aktører innenfor havbruksnæringen.

 

Vi har en rekke samarbeidspartnere i utviklingen av næringsparken.

Les mer..

Salten havbrukspark er en næringspark, etablert med bakgrunn i den store havbruksnæringen vi har rundt oss, både i Saltenregionen og i Nordland.

Som utviklingsaktør for havbruksnæringen tilbyr vi lokaler og mulighet for deltakelse på utbygging av tilrettelagte bygg for næringsaktører som vil etablere seg i Sundsfjorden.

Tanken bak Salten havbrukspark er å samle aktører innenfor havbruksnnæringen i en næringsklynge. Ved å samlokalisere bedrifter og aktiviteter ligger det store muligheter for å bedrifter å utnytte et sitt potensial, langt utover det som er mulig alene.

Les mer..

Copyright Salten Havbrukspark AS © All Rights Reserved

Kontaktinformasjon Epost: johan@havbruksparken.no. Tlf: (+47) 957 32 132